PU漆
NC漆
亮光里漆永利集团手机娱乐场网址
PE漆3885.com
水性漆
UV漆
着色剂5856.com
其他
永利澳门官方网址

PU底漆的根基理化特性
(宣布日期:2015-4-23)

一样平常PU底漆的理化机能有以下几个方面。

               1、 通透性

               2、 添补性 

               3、 封闭性

               4、 砂磨性 

               5、 承托性(耐溶剂性)

               6、 密接性

               7、 消泡性

               8、 流平性

个中,取施工机能有关的理化机能包孕:

              1. 流平性

              2. 消泡性

              3. 砂磨性

影响上述三个机能的果素有:

             a. 温、湿度

             b. 天那火

             c.  油漆的配方